kup-teraz Ośrodek Psychoterapii M.Czarnecki & Co. O mnie Książki List Wyprawy

Grupa wsparcia Warszawa

Różnego rodzaju trudności i gorsze okresy w życiu mogą przytrafić się każdemu z nas. Większość początkowo stara się rozwiązywać je samodzielnie lub z pomocą najbliższych osób. Kiedy to zawodzi, można skorzystać z pomocy specjalisty, ale często długo zwlekamy z podjęciem takiej decyzji. Wówczas alternatywą może okazać się grupa wsparcia, stanowiąca szansę na uzyskanie pomocy, a niekiedy będąca początkiem zupełnie nowej drogi życia.

Poza profesjonalną psychoterapią indywidualną i grupową, w prowadzonym przeze mnie gabinecie w Warszawie istnieje grupa wzajemnej pomocy, w której można znaleźć wsparcie.

Co to jest grupa wsparcia?

Wsparcie oznacza wzięcie samemu we własne ręce narastających problemów i ich rozwiązanie, a także w ramach indywidualnych możliwości wykazanie własnej inicjatywy. W grupach wsparcia najczęściej spotykają się osoby o podobnych problemach psychicznych, cierpiące na te same choroby i zaburzenia, a także pozostające w socjalnych sytuacjach konfliktowych. W tego rodzaju grupy mogą organizować się także rodziny osób, których dotyczy dana choroba, uzależnienie itp.

Grupy wsparcia stanowią zwykle krąg osób o ograniczonej ilości członków, którzy pracują w oparciu o własne potrzeby, wymagają od członków aktywnej i ciągłej współpracy oraz spotykają się regularnie w ustalonych terminach (np. raz na tydzień, co dwa tygodnie, raz w miesiącu). Podczas systematycznie odbywających się spotkań grupy, we wspólnych rozmowach członkowie doświadczają odprężenia i poparcia ze strony innych współuczestników, a także stwierdzają, że nie tylko oni zmagają się z danym problemem. W ten sposób uczą się, jak rozpoznawać trudności oraz poznają metody, jak je pokonywać.

Po co spotykają się grupy wsparcia?

Na całym świecie działają miliony takich grup, które spotykają się cyklicznie między innymi w celu:

  • dzielenia się wsparciem emocjonalnym,
  • dzielenia się doświadczeniem w pokonywaniu związanych ze wspólnym problemem trudności,
  • wymiany użytecznych informacji, wskazówek,
  • eliminowania uczucia bezradności wobec danego problemu, trudnej sytuacji życiowej, własnej choroby itp.,
  • wzmacniania poczucia wartości oraz budowania siły i nadziei wśród uczestników.

Podczas spotkań grupowych, w atmosferze szacunku i wzajemnej troski, uczestnicy mogą dzielić się własnymi doświadczeniami, troskami i obawami. Aktywne uczestnictwo w grupie wsparcia pomaga w pracowaniu nad samym sobą, sprzyja osobistemu rozwojowi, a także pozwala nauczyć się, jak sobie radzić z codziennymi trudnościami.

on Lipiec 17 | by

Comments are closed.

Scroll to top