kup-teraz Ośrodek Psychoterapii M.Czarnecki & Co. O mnie Książki List Wyprawy

Grupa wsparcia Warszawa

Różnego rodzaju trudności i gorsze okresy w życiu mogą przytrafić się każdemu z nas. Większość początkowo stara się rozwiązywać je samodzielnie lub z pomocą najbliższych osób. Kiedy to zawodzi, można skorzystać z pomocy specjalisty, ale często długo zwlekamy z podjęciem takiej decyzji. Wówczas alternatywą może okazać się grupa wsparcia, stanowiąca szansę na uzyskanie pomocy, a niekiedy będąca początkiem zupełnie nowej drogi życia.

Poza profesjonalną psychoterapią indywidualną i grupową, w prowadzonym przeze mnie gabinecie w Warszawie istnieje grupa wzajemnej pomocy, w której można znaleźć wsparcie.

Co to jest grupa wsparcia?

Wsparcie oznacza wzięcie samemu we własne ręce narastających problemów i ich rozwiązanie, a także w ramach indywidualnych możliwości wykazanie własnej inicjatywy. W grupach wsparcia najczęściej spotykają się osoby o podobnych problemach psychicznych, cierpiące na te same choroby i zaburzenia, a także pozostające w socjalnych sytuacjach konfliktowych. W tego rodzaju grupy mogą organizować się także rodziny osób, których dotyczy dana choroba, uzależnienie itp.

Grupy wsparcia stanowią zwykle krąg osób o ograniczonej ilości członków, którzy pracują w oparciu o własne potrzeby, wymagają od członków aktywnej i ciągłej współpracy oraz spotykają się regularnie w ustalonych terminach (np. raz na tydzień, co dwa tygodnie, raz w miesiącu). Podczas systematycznie odbywających się spotkań grupy, we wspólnych rozmowach członkowie doświadczają odprężenia i poparcia ze strony innych współuczestników, a także stwierdzają, że nie tylko oni zmagają się z danym problemem. W ten sposób uczą się, jak rozpoznawać trudności oraz poznają metody, jak je pokonywać.

Po co spotykają się grupy wsparcia w Warszawie?

Na całym świecie działają miliony takich grup, które spotykają się cyklicznie między innymi w celu:

  • dzielenia się wsparciem emocjonalnym,
  • dzielenia się doświadczeniem w pokonywaniu związanych ze wspólnym problemem trudności,
  • wymiany użytecznych informacji, wskazówek,
  • eliminowania uczucia bezradności wobec danego problemu, trudnej sytuacji życiowej, własnej choroby itp.,
  • wzmacniania poczucia wartości oraz budowania siły i nadziei wśród uczestników.

Podczas spotkań grupowych, w atmosferze szacunku i wzajemnej troski, uczestnicy mogą dzielić się własnymi doświadczeniami, troskami i obawami. Aktywne uczestnictwo w grupie wsparcia pomaga w pracowaniu nad samym sobą, sprzyja osobistemu rozwojowi, a także pozwala nauczyć się, jak sobie radzić z codziennymi trudnościami.

on Lipiec 17 | by

Comments are closed.

Scroll to top