kup-teraz Ośrodek Psychoterapii M.Czarnecki & Co. O mnie Książki List Wyprawy

Leczenie nerwicy Warszawa

Zaburzenia lękowe, inaczej nazywane nerwicami, to zaburzenia natury psychologicznej, które objawiają się bardzo różnorodnymi symptomami. Osoby chore zazwyczaj nie zdają sobie sprawy ze swoich objawów, ale bardzo często towarzyszy im uczucie lęku. Nerwica może stanowić doskonały przykład choroby cywilizacyjnej, z którą zmagają się osoby o różnej płci i w różnym wieku.

Główne przyczyny zaburzeń nerwicowych

  • czynniki biologiczne: stan fizyczny, stan układu nerwowego, zaburzenia neurotransmiterów, wrodzone cechy związane z temperamentem,
  • traumatyczne przeżycia: urazy psychiczne, przewlekły stres,
  • czynniki społeczne: rodzina, praca,
  • czynniki sytuacyjne: nadmiar obowiązków, zbyt wiele zmian, do których doszło w zbyt krótkim odstępie czasowym.

W jaki sposób przebiega leczenie nerwicy?

W moim gabinecie w Warszawie leczenie nerwicy składa się z kilku elementów. Pierwszym z nich jest psychoedukacja, czyli spotkania z terapeutą, mające na celu przekazanie najważniejszych informacji dotyczących lęku. Pacjent w trakcie sesji może dowiedzieć się, czym jest lęk, skąd się bierze, jaka jest jego natura, a także jakich mechanizmów należy używać, aby nie dopuścić do pojawienia się lęku.

Drugi etap leczenia nerwicy polega na pracy z samym lękiem. W momencie, kiedy pacjent uzyska już wszelkie najistotniejsze informacje dotyczące zaburzeń nerwicowych, można przejść do eksperymentowania z uczuciem lęku. Wiedza, którą zdobył, pomaga mu w oswojeniu stanów lękowych, z którymi się zmaga. W tej fazie leczenia pacjent wraz z terapeutą wspólnie planują, a następnie realizują zaplanowane wcześniej eksperymenty behawioralne. Zadaniem psychoterapeuty jest ponadto nauczenie pacjenta różnych technik relaksacyjnych, jako narzędzia pomocnego w zwalczaniu zwiększonego napięcia towarzyszącego zaburzeniom nerwicowym.

W leczeniu nerwicy bardzo często praktykuje się terapię poznawczo-behawioralną, ale skuteczne efekty przynosi także terapia psychodynamiczna. Niekiedy uzupełnieniem leczenia może być farmakoterapia, która ma za zadanie łagodzenie podenerwowania, poprawę samopoczucia oraz wyeliminowanie zaburzeń snu.

Prawidłowo poprowadzone leczenia nerwicy powoduje zmianę sposobu postrzegania własnej osoby oraz otaczającego świata. Połączenie bezpośredniego doświadczenia ze zmianą sposobu myślenia przynosi bardzo dobre rezultaty terapeutyczne. W oswojeniu lęku przez cały czas pacjentowi towarzyszy psychoterapeuta, który motywuje, uczy, wspiera, a także zapewnia poczucie bezpieczeństwa.

on Lipiec 17 | by

Comments are closed.

Scroll to top