kup-teraz Ośrodek Psychoterapii M.Czarnecki & Co. O mnie Książki List Wyprawy

Trening interpersonalny Warszawa

Poza psychoterapią indywidualną i grupową, którą prowadzę w Warszawie, specjalizuję się w organizowaniu treningów interpersonalnych. Są to wyjątkowe spotkania przeznaczone dla wszystkich osób, które chcą lepiej poznać siebie oraz zrozumieć swój sposób funkcjonowania w otaczającym świecie. W skrócie mówiąc, trening interpersonalny to doświadczenie obcowania z innymi ludźmi. Jest to doświadczenie grupowe, w którego trakcie uczestnicy poprzez podejmowanie bezpośrednich interakcji z innymi jednostkami wzajemnie się poznają oraz rozwijają umiejętności ważne w kontaktach międzyludzkich.

Należy podkreślić, że tego typu spotkania, chociaż dla większości osób stanowią głębokie i odmieniające doświadczenie, to nie stanowią pracy terapeutycznej. Oznacza to, że nie koncentrują się na przeszłości, ale przede wszystkim na chwili obecnej, na tu i teraz. Mają za zadanie przede wszystkim zachęcać do autentycznego wyrażania własnych odczuć, a nie są nastawione na zmianę czy korektę zachowań.

Co się może wydarzyć podczas treningu interpersonalnego?

Spotkania odbywające się w ramach treningu interpersonalnego mają różny przebieg, dlatego trudno jednoznacznie określić, co się będzie na nich działo – zależy to w głównej mierze od samych uczestników, a także od dynamiki grupowej. Przed rozpoczęciem treningu często są praktykowane konsultacje indywidualne, które stanowią szansę na poznanie trenera oraz omówienie z nim ewentualnych wątpliwości.

Trening interpersonalny nie zawsze jest doświadczeniem łatwym i przyjemnym. Niekiedy zdarza się, że uczestnik musi przełamać własne schematy czy opuścić sferę bezpieczeństwa. Może dostać informacje zwrotne, które będą trudne do zaakceptowania, przyczyniające się do ożywienia wyrządzonych niegdyś krzywd itp. Jednocześnie takie spotkanie może stanowić początek zmiany, pozwalając odkryć własne prawa czy kontakt ze samym sobą.

Dlaczego warto zdecydować się na trening interpersonalny?

Na treningu interpersonalnym uczestnicy zyskują przede wszystkim jedyną w swoim rodzaju możliwość:

  • pogłębiania świadomości i rozwijania swoich mocnych stron,
  • uczenia się sposobów budowania satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i osobistej,
  • ćwiczenia dojrzałości empatycznej,
  • uświadomienia sobie oraz sprecyzowania swoich indywidualnych potrzeb związanych z rozwojem,
  • uczenia się, jak udzielać oraz w jaki sposób przyjmować informacje zwrotne dotyczące swoich zachowań i sposobu, w jakim są odbierani przez innych.

on Lipiec 17 | by

Comments are closed.

Scroll to top