kup-teraz Ośrodek Psychoterapii M.Czarnecki & Co. O mnie Książki List Wyprawy

Psychoterapia indywidualna Warszawa

Szczególnym rodzajem leczniczego kontaktu psychoterapeuty i pacjenta jest psychoterapia indywidualna, którą prowadzę w moim gabinecie w Warszawie. W tego rodzaju formie pomocy psychologicznej bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na jakość spotkań oraz postępy w leczeniu jest budowanie relacji terapeutycznej opartej na szczerości, otwartości oraz zaufaniu. Każda sesja psychoterapii indywidualnej jest w całości poświęcona pacjentowi i zgłaszanym przez niego trudnościom.

Jaki jest cel psychoterapii indywidualnej?

Głównym celem psychoterapii indywidualnej jest rozwiązanie zgłaszanego problemu. Zadaniem terapeuty jest towarzyszenie pacjentowi w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, przy zachowaniu szacunku do tempa oraz gotowości do zmian, jakie wykazuje pacjent. Dla większości osób zgłaszających się na terapię bardzo ważne jest uzyskanie poczucia, że przy pomocy psychoterapeuty mogą poradzić sobie ze swoimi lękami, cierpieniami, problemami oraz wszelkimi trudnościami, z jakimi zmagają się na co dzień.

W jaki sposób może przebiegać psychoterapia indywidualna?

Może przebiegać zarówno w formie terapii krótko, jak i długoterminowej:

  • Krótkoterminowa, w której koncentrujemy się na problemie zgłaszanym przez pacjenta i wspólnie pracujemy nad jego rozwiązaniem – ta forma pomocy jest skierowana głównie do osób, które zmagają się z konkretną trudnością i chciałyby poprawić lub zmienić dany aspekt swojego życia. Zwykle podczas tego typu terapii do uporania się z problemem wystarcza od ośmiu do maksymalnie dwudziestu sesji psychoterapeutycznych.
  • Długoterminowa, stanowiąca cykl spotkań, podczas których wraz z pacjentem badamy problemowe płaszczyzny jego życia i razem staramy się doprowadzić do poprawy jakości funkcjonowania.

Dla kogo psychoterapia indywidualna?

Ten rodzaj terapii skierowany do wszystkich osób, które nie chcą dłużej same borykać się ze swoimi trudnościami i zdecydowały się skorzystać z fachowej pomocy psychoterapeuty. Tego typu sesje terapeutyczne sprawdzą się, chociażby w przypadku pacjentów cierpiących na:

  • dolegliwości psychosomatyczne,
  • depresję i zaburzenia nastroju,
  • zespół stresu pourazowego,
  • zaburzenia osobowościowe,
  • zaburzenia odżywiania,
  • uzależnienie (od narkotyków, alkoholu itp.).

Na psychoterapię indywidualną mogą ponadto zgłosić się osoby, które mają trudności z budowaniem i utrzymywaniem satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi, a także dorośli z rodzin dysfunkcyjnych DDA/DDD.

on Lipiec 17 | by

Comments are closed.

Scroll to top